СЛИВЕН

Асоциацията по ВиК проведе заседание на Общото събрание

Под председателството на областния управител на област Сливен инж. Маринчо Христов днес се проведе редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен “ООД

На заседанието присъстваха служители на Асоциацията по ВиК, упълномощени представители на четирите общини Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица в лицето на заместник-кметовете, както и управителят на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД Пламен Трифонов.

Съгласно дневния ред на заседанието Общото събрание единодушно прие годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК Сливен през 2023 г., отчета за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2023 г., както и нейният бюджет за 2024 г.

На проведеното заседание Общото събрание обсъди и одобри Подробната инвестиционна програма за 2024 на „ВиК-Сливен“ ООД.

Facebook Comments