СЛИВЕН

Близо 25% от ранните бракове и раждания са в община Сливен

Почти една четвърт от всички ранни бракове и раждания са на територията на община Сливен. Това показват данни на Министерството на здравеопазването и НСИ за миналата година. 

Статистиката бе представена на междуинституционална среща, организирана от Държавната агенция за закрила на детето. Събитието се проведе в Сливен и е част от изпълнението на Националната програма “Превенция на насилието и злоупотребата с деца” (2023 – 2026) и плана за действието й, изготвени под ръководството на ДАЗД.

Целта на срещата е да се намерят начини как да се подобри превенцията на детските бракове и случаите на ранни раждания.

Данните за община Сливен сочат, че през 2022 г. са родили четири момичета на 13 години, 28 родилки са били на 14 години, а на 15 години са станали майки 72 момичета. Отчетен е и случай на бременно 10-годишно момиче.

Поради тази причина първата междуинституционална среща по темата е в град Сливен, като такива се предвиждат и в други общини, в които се наблюдават ранни бракове и раждания.

В Националната програма и плана за изпълнението й са разписани конкретни стъпки, както и доказали своята ефективност практики за работа в общността по превенция на детските и ранни бракове. Предвиждат се включително програми и интервенции за овластяване на момичетата и момчетата чрез информация и развитие на житейски умения, подкрепа за продължаване на образованието и осигуряване на възможности за професионална реализация, които да доведат до намаляване на случаите на деца в ранно съжителство, на семейни начала и случаите на малолетни и непълнолетни родители.

Една от основните цели на Националната програма е цялостна промяна на обществените нагласи към ранните бракове и раждания. Първата стъпка са тези междуинституционални срещи, за да се набележат предизвикателствата и как да бъдат отстранени.

По предложение на ДАЗД са предвидени промени в Семейния кодекс за отпадане на възможността за сключване на брак на навършили 16 години лица с разрешение на съда, заяви Камелия Николова, главен секретар на ДАЗД.

“За всеки човек е ясно, че правата на тези деца, въвлечени в ранно съжителство и родителство, са не само нарушени, а са потъпкани, защото тези деца са лишени от детство, на тях им е отнет шанса за пълноценно развитие, те не ходят на училище, не работят и това се предава и на следващото поколение”, коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

По думите й е необходимо да се намери подхода за работа с родителите, с по-възрастните от разширеното семейство, така че да се сведе до минимум практиката деца да раждат деца.

По време на срещата представителите на различни институции споделиха опита си със случаи на ранни бракове и раждания. Децата живеят в лоши битови условия, следват традиционни практики на капсулирани общности, нарушаващи правата на децата. Най-често в болнично заведение малолетните бременни се водят много късно, често отказват лечение, нямат лични карти и се придружават не от родители, а от непълнолетни родственици. Липсва им всякакъв родителски капацитет, което от своя страна води до още деца в риск от неглижиране и изоставяне, стана ясно по време на срещата.

Участие в срещата взе и областният управител на Сливен инж. Маринчо Христов, както и д-р Ева Жечева, директор на Дирекция “Права на детето” към омбудсмана на Република България, д-р Кристиана Станкова, началник на РУО – Сливен, представители на прокуратурата на Република България, регионалните здравни инспекции, ОД на МВР и районните управления, териториални структури на агенцията за социално подпомагане, д-р Иван Радков, началник отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ “Хаджи Димитър”, гр. Сливен. Д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и д-р Весела Банова, психоаналитик и председател на Сдружение “Дете и пространство” запознаха участниците в кръглата маса със спецификата на работа на терен с ромските общности.

Facebook Comments