СЛИВЕН

Валя Радева участва в 33-то Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в България

Над 110 секретари на общини, кандидат-членове и гости от цялата страна присъстваха на 33-то редовно Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/. Председател на Управителния съвет на организацията е секретарят на община Сливен Валя Радева. Тя откри официално форума, поздрави присъстващите и приветства делегатите – членове от цялата страна. 

По време на събранието бяха приети доклади за дейността, отчети и изпълнение на бюджета за 2022 г. Прие се и бюджета на НАСО РБ за 2023 г. Беше приет на нов Устав, който регламентира дейността на Асоциацията и компетентността на органите на сдружението, по начин отговарящ на нормативната уредба, променените нужди и обществени отношения.

На втория ден от форума се състоя Информационна среща-дискусия на тема „Новите ангажименти на общините, като задължени субекти по смисъла на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения”. Модератор на срещата беше Валя Радева, а говорител – проф. д-р Ирина Цакова от Сдружение „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика”. Проведе се и дискусията по приложение на закона, както и разработените по възлагане на Асоциацията Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях.

За нови членове на асоциацията бяха приети 7 секретари на общини и райони:

1. Мариян Живков Живков – секретар на Район „Илинден”, Столична община

2. Елица Георгиева Байчева – секретар на Район „Подуяне”, Столична община

3. Екатерина Емилова Дацова – секретар на Район „Витоша”, Столична община

4. Кина Атанасова Павлова – секретар на Община Долни Чифлик

5. Славчо Ангелов Евтимов – секретар на Район „Изгрев”, Столична община

6. Радослав Иванов Иванов – секретар на Район „Младост”, Столична община

7. Анелия Димитрова Димитрова – секретар на Община Горна Оряховица

Facebook Comments