Сливен

ВиК – Сливен: Вече е изградена част от новата канализация в кв. Речица

Продължава изпълнението на европейския проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК-инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 жители“. Работи се успоредно по четири основни направления, информират от Водното дружество.

В кв. Речица са изградени около 12 процента от предвидените 30 000 метра нова канализационна мрежа.

„Проблеми разбира се не липсват. В момента, специално за кв. „Речица“, усилено се търси начин за преодоляването им. След старта на строителните дейности стана ясно, че в този квартал често строителите намират водопровода по оста на улицата, където се изгражда канализация, а това налага изместването му“, коментира управителят на “ВиК – Сливен” инж. Севдалин Рашев.

„В европейския проект, освен цялостно изграждане на канализацията, е включено изграждане и на 5000 метра водопровод. Затова засега строителите работят по улици, в които се подменя и водопроводът. За останалата част от мрежата във „ВиК – Сливен“ са изработили допълнително нов проект и се надяват до края на годината да се намери финансиране за изграждането в кв. „Речица“ и на нов водопровод. В този квартал е наложителна цялостна подмяна на водопроводната мрежа с дължина 20 000 метра. Финансирането на 5 000 метра от нея е осигурено по настоящия проект, но останалите 15 000 метра не са включени в него“, допълни още Рашев.

Изпълнението на строителните дейности, свързани с подмяната на водопроводната мрежа в Сливен, е около 10 процента. Във всеки квартал на града са изградени части от предвидените за реконструкция 24 км нови водопроводи. Изключение правят Руски квартал и кв. „Българка“, в които водопроводната мрежа вече е подменена изцяло в предишни периоди.

В Нова Загора, поради по-късното стартиране на дейностите, процентът на изпълнение е малко по-нисък, но и там вече са достигнати 7 процента подмяна на водопроводната мрежа.

Изключително добре напредват дейностите в пречиствателните станции за отпадни води в Сливен и в Нова Загора, където изпълнението е около 20 процента. В Сливен вече е монтиран когенератор, който превръща енергията от добития при работата на пречиствателната станция газ в електрическа. В Нова Загора, понеже пречиствателната станция за отпадъчни води ще се изгражда наново, старите съоръжения са изцяло разрушени и вече започва новото строителство. Там ще бъде внедрена нова технология – изсушаване със слънчеви панели.

Все още се обжалва една обществена поръчка за изграждане на довеждащия водопровод от яз. „Асеновец“ до пречиствателната станция. Но работата по изграждането на водоема на пречиствателната станция за питейни води на Сливен е започнала, изкопните работи са завършени, приключва се с подравняването и съвсем скоро ще започне изливането на бетоните. Водоемът на пречиствателната станция за питейни води е 10 000 куб. метра.

Facebook Comments