Сливен

ВиК – Сливен назначи втори главен инженер, който ще модернизира информационната система на дружеството

“ВиК – Сливен” назначи инж. Петър Златев за втори главен инженер. Той е млад специалист, завършил Висшия институт по строителство и геодезия. В момента се подготвя усилено да навлезе в работата, възложена му като ръководител на район язовир „Асеновец“.

Управителят на дружеството инж. Севдалин Рашев възлага на инж. Петър Златев сериозни функции и за дейностите на ВиК по големия европроект, в който е включено и изграждането на Географска информационна система. Под негово ръководство, с участието на още един новоназначен млад специалист, ГИС-системата ще бъде модернизирана, така че да обхване всички подразделения на дружеството.

“Изградената във “ВиК – Сливен” Географска информационна система е изключително добър продукт и същевременно сериозна задача. При осъществяването на промените във водопроводната и канализационната мрежа, всички нови изпълнения ще бъдат нанасяни в ГИС-системата от инж. Петър Златев и неговия екип. Новият главен инженер ще има пълна представа в детайли за онова, което се случва в работата по проекта. Той трябва да знае ежедневно къде са евентуалните промени, които се правят по проекта, колко метра нови водопроводи се въвеждат на ден в Сливен, кв. „Речица“, Нова Загора, какво се променя в Пречиствателните станции за отпадъчни води. Всички промени трябва да влязат в ГИС-системата”, заяви инж. Севдалин Рашев.

Според него системата ще бъде изключително полезна на следващите поколения, които ще поемат водоснабдяването в бъдеще. Тяхната дейност ще бъде много улеснена, когато хартиените карти и модели отпаднат и изцяло се премине на компютърно чертане, картографиране и наблюдение на състоянието на водопроводната мрежа.

Facebook Comments