Сливен

Включват още четири улици в обхвата на Синята зона в Сливен

На 1 август 2021 г. ще бъдат въведени в експлоатация отсечки, включени в Синя зона, намиращи се между ул. „Г. С. Раковски“, ул.“Антим 1“ и ул. “Михаил Колони“, а именно – ул. „Ген. Столетов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Добри Чинтулов“ и ул. „Иван Александър“.

В тази връзка живущите по постоянен адрес в този район вече могат да подават заявление в Общината за издаване на стикер по образец и да се възползват от преференциалните условия за паркиране, които са следните:

 • Месечен абонамент за първи автомобил – 10,00 лв.
 • Месечен абонамент за втори автомобил – 20,00 лв.
 • Месечен абонамент за трети и всеки следващ автомобил – 30,00 лв.
 • Годишен абонамент за първи автомобил – 70,00 лв.
 • Годишен абонамент за втори автомобил – 140,00 лв.
 • Годишен абонамент за трети и всеки следващ автомобил – 210,00 лв.

Работното време на Синя зона е от 08:30 ч. до 17:30 ч. през делничните дни.

Желаещите да се възползват от тези абонаменти трябва да отговарят на следните условия:

 • Жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране;
 • Имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;
 • Лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота;
 • Да ползва автомобил по силата на собственост или друго правно основание;
 • При условие, че лицето ползва автомобил по силата на правно основание, различно от правно основание „собственост“, да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3;
 • Постоянният адрес на собственика или ползвателя на МПС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на МПС в сектори С 2.3 или С.3.

Заявленията се подават в Общината, за издаване на стикер по образец. Към заявлението се представят следните документи:

 • Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;
 • Свидетелство за регистрация на МПС;
 • Документ, удостоверяващ друго правно основание.

Facebook Comments