СЛИВЕН

Внесоха протестно писмо срещу касирането на избора за Сливенски владика

Протестно писмо срещу решението на Св. Синод за касиране на изборите за владика бе внесено в канцеларията на Сливенска митрополия от отец Севастиян Йорданов от бургаския храм “Св. св. Кирил и Методий”. Писмото е подписано от 179 свещеници и миряни от епархията. 

“Нашето желание е да се ревизира приетата Синодална наредба, както и касирането на избора, за да може да се извърши онова, което Уставът на БПЦ повелява,  а именно – митрополитите да изберат един от двамата достоизбираеми епископи”, заяви пред медиите отец Севастиян.

По думите му, промяна на Устава може да има само, ако се свика Църковно-народен събор, а от 2008 година такъв не е имало. “Ако има желание да се променят части от Устава, то следва да бъде направено по надлежния ред – да се свика Църковно-народен събор, да се предложат тези правила, да бъдат гласувани и да бъдат приети. Това е начинът”, бе категоричен отец Севастиян.

По-рано свещеници от Бургаската духовна околия дадоха пресконференция, за да успокоят миряните, че разкол в Българската православна църква няма, но са дълбоко огорчени от думите на отец Евгений Янакиев от Сливен, който ги обвини в нарушаване на църковната дисциплина.

“Ако говорим за разкол, то това може да го направи само Светия синод и Църковно-народния събор. Ние просто изразихме свободно несъгласие с това изборът да бъде касиран и да се приеме една наредба, в която да се премахне участието на народа в избора на митрополит”, коментира още отец Севастиян.

Той призова Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, който е наместник на овдовялата Сливенска епархия, да заяви писмено или публично дали отец Евгений Янакиев е негов говорител и дали му е дал своето благословение да бъде негов представител.

Ето и пълния текст на протестното писмо, без редакторска намеса:

ПРОТЕСТНО ПИСМО

от епархийските избиратели, свещенство и миряни на Сливенска епархия.

Решенията на Светия синод от 24.02.24 г. будят недоумение във всички нас и ни карат да изразим категоричното си несъгласие с начина по който те са взети. В създалият се пореден прецедент е нужно да ни отговорите на следните въпроси:

Защо Светия синод не утвърди новоизбрания от епархийските избиратели Сливенски Епархийски съвет, проведен на 09.10.2022 г., като отново поради жалба без обяснение и доводи се наложи приснопаметният митрополит Йоаникий да ръководи поверената му Eпархия със стария Eпархийски съвет одобрен през 2018 г.?

Защо в навечерието на окончателния избор за нов Сливенски митрополит се налага касиране, въз основа на тайни жалби и доклади, без публично оповестяване, когато самия избор е преминал канонично, редовно, прозрачно /предаван директно по официалния сайт на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия /, прилежно подписан и лично подпечатан от Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан?

– Приетото „Предложение на Синодална наредба относно избирането на епархийски митрополити”, навежда на мисълта за пристрастия, лични преценки, отмяна и погазване на института на епархийските избиратели сравнявани от Вас с ”народна тълпа”. Това означавали, че резултатът се е разминал с очакванията Ви и се търси начин да се достигне до желан резултат, чрез груби, субективни нарушения на Устава, като се стига до сриване на авторитета и дискредитиране на Българската православна църква пред вярващите християни и българската общественост? По този начин Вие не признавате правото на избор, т.е. отричате свободната воля на човека, защото не е според очакванията и волята на Светия Синод. Това също така не означава ли, че Светия синод не признава собственото си решение за вписване на тези епископи в листата на достоизбираеми, т.е не намира за достойни тези , които вече веднъж е обявил за такива? Това би предизвикало голяма съблазън у народа Божий, защото така Светия синод би създал съмнения за репутацията и доброто име на тези епископи , без обаче да са посочени причини и доказателства за това. /срв. пр. 6 на II Вселенски събор/.

Защо се отнема правото на избор точно на Сливенските избиратели, (клир и миряни) с приемането на Синодална наредба – (вх. Номер 120 ) от 24.02.24 г.?

Настояваме Светия синод да преразгледа своите решения и Синодална наредба, като вземе и в предвид мнението на адв. Иван Минев – участник в Шестия Църковно – народен събор на БПЦ 2008 г. и проф. д-р Дилян Николчев – преподавател по канонично право в Богословския факултет на СУ ” Св. Климент Охридски”, което прилагаме с тяхно разрешение!

адв. Иван Минев :

„СВЕТИЯТ СИНОД

НАРУШИ ЗАКОНА.

Ще смятам за грях, ако пропусна и замълча.

Снощи в късните часове Синодалният сайт публикува две решения на Св. Синод от извънредното му заседание, проведено на 24.02.2024 г. С първото решение Св. Синод касира (без мотиви) проведения епархийски избор на 18.02.2024 г. за избор на Сливенски митрополит, а с второ решение оповести, че Св. Синод е разгледал писмено предложение, вх. № №120/24.02.2024 г., от Великотърновски митрополит Григорий, Плевенски митрополит Игнатий, Пловдивски митрополит Николай, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Старозагорски митрополит Киприан, Врачански митрополит Григорий и Доростолски митрополит Яков за приемане на Синодална наредба относно избирането на епархийски митрополити в бъдеще и е приел „текст на Синодална наредба относно избирането на епархийски митрополити“. Към това решение беше прикачено писменото предложение № 120/24.02.2024 г., но приетата НАРЕДБА остана в тайна.

СВ. Синод оповестява, че приетата СИНОДАЛНА НАРЕДБА УРЕЖДА ИЗБИРАНЕТО НА ЕПАРХИЙСКИ МИТРОПОЛИТИ“. Гласувалите митрополити на това решение зачеркват изцяло, противоуставно и в нарушение на закона: ГЛАВА СЕДМА, РАЗДЕЛ ВТОРИ И ГЛАВА ОСМА ОТ УСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ (БПЦ-БП).Трябва да се признае отговорното и законосъобразно поведение на Ловчанския митрополит Гавриил, Неврокопския митрополит Серафим и Видинския митрополит Даниил, които са се съобразили с Устава на БПЦ-БП и не са приели това закононарушение.

Трябва да се припомни на гласувалите осем митрополита, че УСТАВА НА БПЦ-БП Е ПРИЕТ ОТ VІ ЦЪРКОВНО НАРОДЕН СЪБОР – 11.10.2008 Г. УСТАВА НА БПЦ-БП има своето законно основание в чл. 10 ал.2 от Закона за вероизповеданията и затова по силата на Закона за нормативните актове той е подзаконов нормативен акт. БПЦ-БП е отделена от държавата, но тя е подчинена на установения в Конституцията правов ред. Именно и затова и в изпълнение на закона, БПЦ-БП на законно проведен Църковно народен събор е приела своя УСТАВ, който може да бъде променян, отменян единствено и само от Църковно народен събор. Светият Синод не е носител на правото на компетентност да отменя или променя негови разпоредби. Ето защо трябва да се направи извода, че Св. Синод необяснимо, грубо и в нарушение е постановил ЕДНО НИЩОЖНО РЕШЕНИЕ, което не може да породи никакви правни последици.

Изложените, в гласуваното предложение съображения могат да имат своето основание, но те не могат да заменят законно установените норми в действащия УСТАВ НА БПЦ-БП. Св. Синод има правото да свика нов Църковен събор, на който да възприеме изложените основания и да промени уставните разпоредби, но сам нито има правото, нито възможността да създава други, различни правни норми, които да отменят разпоредби на Устава.

Добре известно е, че Уставът на БПЦ е основополагащ акт за нейното устройство и управление. Неговото канонично и правно значение стои непосредствено след Свещеното Писание, Свещеното Предание, Правилата на светите Апостоли, свещените Канони на Вселенските и Поместните събори и учението на светите Отци (чл. 2 от Устава на БПЦ). С други думи, спазването на изискванията, процедурите и постановленията на Църковния устав е повеля, която е неизменно свързана със съблюдаването на Свещеното Писание и посочените източници на каноничното право и произтича от тях. Светият Синод е поел задължението, което произтича от Закона за Вероизповеданията, да спазва и изпълнява разпоредбите на Устава на БПЦ.

Почтително призоваваме, Светият Синод с отговорност да преразгледа решението си от 24 февруари 2024 г., като съобразите императивните разпоредби на Устава и гореизложените съображения. Вярваме, че едно ново решение, стъпило на здравите основи на Църковния Устав, следва да бъде взето, като основно начало на църковното устройство. Молим, да приемете този призив като израз на загриженост и отговорност, на преданост към светата ни Църква и съзнание за християнски дълг! „

проф. д-р Дилян Николчев:

„Няколко бележки, на пръв поглед, върху Синодалното „Предложение за приемане на Синодална наредба относно избирането на епархийски митрополити., съгласно свещените Канони на Вселенските и Поместните събори /по акривия/“.

Дадените в същото предложение примери с правила от Лаодикийския и Картагенския поместен събор са ирелевантни на съдържанието им. В тях става дума за избор на епископи, в които не трябва да участва „народно сборище“. Но дори и за тях, както пише в тълкованията си Далматински епископ Никодим Милаш, „народно сборище“ не означава забрана за участие на миряните в такива избори – „означава тълпа от народ и е употребена за противопоставяне на избраната и уважавана част от народа“, „означава изобщо сбирщина от прост народ, който произвежда бунт и безредица“. „Такива сборища от народ също желаели да имат свой глас при избор на свещени лица и всеки път, кога им се паднало това, правили безредици, които неизбежно може да станат при активно участие на неразбрана тълпа.“ … правилото с това не отнима на народа законното право да участвува, в определени граници, при избора на духовни лица и особено на епископи…“. С други думи, СВ. СИНОД МАНИПУЛАТИВНО ИЗОПАЧАВА СЪДЪРЖАНИЕТО И СМИСЪЛА НА ЦИТИРАНИТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЦЪРКОВНИ ПРАВИЛА.

Цитирането на руския патриарх Сергий не е никак удачно, като се има предвид самият негов избор за патриарх през 1943 г. – след среща със Сталин, след заповед на Сталин изборът да се проведе незабавно до „2 дни“, без участие на конкурент, без участие на епископат, за миряни да не говорим.

Когато се изготвят такива важни официални документи, необходимо е винаги да се извърши старателно справка по отношение на всяка дума. В случая документът е пълен с невярнипосочки, пример – цитираният в началото на документа чл. 82, ал. 2, изр. второ от Устава на БПЦ-БП относно основанието за касиране на избора на митрополит – НЕ Е ТОЗИ ЧЛЕН, А Е ЧЛ. 89, АЛ. 2, ИЗР. ВТОРО.

И най-важното, с този проект за забрана за участие на миряни и клирици при избирането на митрополит се нарушава грубо устава на БПЦ, тъй като изборът им се регламентира от Устава на БПЦ-БП, а същия може да бъде отменен, допълнен, изменен единствено от Църковен събор /дори една запетайка не може да бъде променена без санкция от ЦС/. Ако има дебати и промени те трябва да се водят именно в ЦС. Не е работа на Св. Синод да взима такива решения, които откровенно нарушават и Устава, и каноните и специализирания в областта на вероизповеданията Закон за вероизповеданията.„

Настояваме Св. Синод да вземе под внимание и факта, че с най-много гласове бе номиниран Агатополски епископ Йеротей, доскоро викарен епископ на блажено почившия ни митрополит Йоаникий, който в продължение на 10 години е сред всички нас /свещенство, миряни/ и ние го припознахме, приехме и обикнахме като наш духовен пастир.

Изразяваме искреното си притеснение от факта , чеслед касирането на избора за Сливенски митрополит в публичното пространство, твърде често започна да се употребяват думате “разкол” и „скъсване „навръзкатамеждуБожия народ и Св. Синод .Обезпокоени сме и вярваме, че ще проявите мъдростта си в най-кратко време.

“Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети ви е поставил епископи , да пасете църквата на Господа и Бога , която Той си придоби със Своята кръв. “ /Деян. Ап. 20:28 /

Целуваме десниците Ви и оставяме в очакване!

02. 2024 г.

гр. Сливен

Facebook Comments