СЛИВЕН

Връчиха сертификати след обучение в сферата на ранното детско развитие и оказване на първа медицинска помощ в детските ясли

Община Сливен организира обучителен курс, фокусиран към проблемите на ранното детско развитие, профилактиката, промоцията на здравето и първа медицинска помощ на медицинския и немедицинския персонал в детските ясли.

Успешно преминалите обучението, което се проведе в сливенския Филиал на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, получиха сертификати. Те им бяха връчени в зала „Май“ при срещата им със зам.-кмета по хуманитарните дейности Пепа Чиликова. Тя ги поздрави за избора на една от най-хуманните професии и желанието, с което са се включили в поредната стъпка към усвояване и опознаване на спецификите, свързани с медицинската професия.

Акцент в обучението бе опазването на живота и здравето на децата в ранна възраст. Участниците имаха възможност да се запознаят с теми, свързани с оказване на първа долекарска помощ, дейности за предотвратяване на разпространението на заразни заболявания, основни принципи на закаляването и изграждане на хигиенни навици. Основната цел бе курсантите да надградят познанията си в областта на детската адаптация и нейните основни проявления и показателите за психичното развитие на децата от 15 до 36-месечна възраст.

Facebook Comments