СЛИВЕН

Втората сесия на Общински фонд „Култура” започва на 30 април

Общински фонд „Култура” открива втората си сесия за тази година. От 30 април до 1 септември, е фиксиран срокът за подаване на проектни предложения към Фонда. Обичайно, проекти могат да подават организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина.

И през тази година Общински фонд „Култура” остава верен на традицията и ще подкрепи финансово проекти в различни форми – на музикалното изкуство, художествени или литературни произведения, документални филми, изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен, творчески продукти на млади сливенски дарования и др.

Пълният комплект документи, необходими за кандидатстване, ще са достъпни на официалната страница на Общински съвет Сливен – http://www.obs.sliven.bg. Както досега, те ще се подават в деловодството на Общинска администрация.

Подробна информация вносителите на проекти могат да получат в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” на Община Сливен, при секретаря на фонда. Телефони за контакт: 044/611-221; 0879 59 90 54.

Общински фонд „Култура” при Община Сливен е създаден през 2015 г. Сред целите му е да подкрепя финансово стойностни образци на културата, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона.

Facebook Comments