СЛИВЕН

Въвеждат временна организация на движението в кв. „Речица“ от 4 до 17 юли

ВиК – Сливен уведомява своите потребители, че в периода от 04.07.2022 г. до 17.07.2022 г. в кв. „Речица“ е възможно прекъсване на водоподаването. Ще бъде въведена и временна организация на движението заради извършване на строително-монтажни дейности в следните участъци:

  • по трасето на главен колектор II – по ул. „Кошарите“, между ул. „Възраждане“ и ул. „Драва“;
  • по трасето на главен колектор III – по ул. „Дивичково“, между ул. „Коста Велков“ и ул. „Св. Иван Рилски“;
  • по трасето на главен колектор III – водопровод по клон KI (PEHD DN140) – по ул. „Дивичково“, между ул. „Коста Велков“ и ул. „Св. Иван Рилски“;
  • по трасето на главен колектор III – по Дъждовен профил 15 – по ул. „Дивичково“, между ул. „Коста Велков“ и ул. „Св. Иван Рилски“;
  • по трасето на Клон 44 – по ул. „Поп Тома“ между ул. „Възраждане“ и ул. „Изгрев“;
  • по трасето на Клон 44 – по ул. „Изгрев“ между ул. „Поп Тома“ и ул. „Йордан Йовков“;
  • водопровод по трасето на клон k68 PEHD DN 90 (успоредно на клон 45) – по ул. „Възраждане“ между ул. „Поп Тома“ и ул. „Йордан Йовков“;
  • по трасето на Клон 93 и дъждовен профил 15 – по ул. „Малина“, между ул. „Горска“ и ул. „Изворите“;
  • водопровод по трасето на клон k84 PEHD DN 90 – водопровод по ул. „Възраждане“, между ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Михаил Греков“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

Facebook Comments