Сливен

В Сливен изграждат два социални центъра за хора с увреждания (ВИДЕО)

Днес, със символична първа копка стартира изграждането на два социални центъра в Сливен, които ще поемат грижата за лица с психични разстройства и умствена изостаналост от Дома в “Качулка”.

Новите места за настаняване, всяко с капацитет за 15 души, ще бъдат създадени и оборудвани в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен“, финансиран по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел е да се предоставят условия за независим и достоен живот на хората в неравностойно положение, посредством осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните потребности на потребителите.

Facebook Comments