СЛИВЕН

В Сливен се проведе заседание на Областния съвет по социална политика и права на хората с увреждания

След двегодишна пауза в областна администрация Сливен бе проведен Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания.

Заседанието бе водено от oбластния управител Веселин Вълчев, който е и председател на съвета. В него участие взеха представители на институции в областта, както и организациите на хората с увреждания.

Експерти от Областния информационен център представиха информация за два проекта от Националния план за възстановяване и устойчивост, насочени към възрастни хора и лица в неравностойно положение.

По време на съвета бе проведена и широка дискусия по реалните проблеми на хората с увреждания, които живеят в област Сливен. Представителите на организациите изразиха несъгласие с увеличението на цените на картите и билетите за градския транспорт, както и премахването на облекченията за хората с увреждания. Те засегнаха и проблемът с липсата на достъпност за инвалиди в някои от сградите на институциите, малкия брой паркоместа за инвалиди в обхвата на “Синята зона”, както и премахването на безплатния вход и налагане на такса за влизане в гробищния парк с автомобил.

Областният управител Веселин Вълчев пое ангажимент да отправи въпросите на хората с увреждания към отговорните институции.

Facebook Comments