Сливен

В Сливен се проведе информационна среща по проект „Хората в пенсионна възраст – ресурс, а не проблем“

В двора на Музея на текстилната индустрия в Сливен се проведе заключително събитие по проект „Хората в пенсионна възраст – ресурс, а не проблем“, финансиран от Българския фонд за жените, Програма за общностно развитие.

В срещата се включиха действащи и пенсионирани учители, студенти, читалищни дейци, представители на НПО, работили с деца в различни направления. Над двадесет участници на възраст от 22 до 80 години споделиха опит и добри практики в работа си с деца в детски градини и училища.

Основната цел на проекта „Хората в пенсионна възраст – ресурс, а не проблем“ е създаване на условия за общуване между поколенията, утвърждаване на положителния образ в обществото на хората в пенсионна възраст, възприемането и използването им като ресурс по начини, запазващи достойнството и усещането им за пълноценност и полезност.

Важна задача е създаването на приятелска, творческа среда, в която хора на различна възраст, с различен професионален и житейски опит, да потърсят заедно непреходните стойности в обучителните и възпитателните практики и чрез дискусии, екипна работа и демонстрации да достигнат до адаптирани към съвременните условия решения.

В рамките на проекта е предвидено и обобщение на резултатите, включително и споделените практики, в електронно и печатно издание, което ще се разпространи сред заинтересованите страни.

Стремежът на екипа на организацията, изпълняваща проекта, е да вдъхнови, както участниците, така и институциите, неправителствените организации и бизнеса за реализиране на повече инициативи, в които да се включат хора в пенсионна възраст.

Facebook Comments