СЛИВЕН

Два нови социални центъра за лица с увреждания са изградени в Сливен

Приключи изпълнението на строителните дейности по проекта „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен “. Той е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и включва изграждането на два нови социални центъра. Единият е Център за грижа за лица с психични разстройства, а другият – Център за грижа за лица с умствена изостаналост. Дейностите по изпълнението включват организация и управление, информация и публичност, извършване на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на цялостно оборудване и обзавеждане на сградите, както и упражняване на строителен надзор.

Центровете са изградени в съответствие на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Целта е извеждането на възрастните хора и хората с увреждания от специализираните институции и настаняването им в среда близка до семейната. В сградите ще бъдат настанени пълнолетни лица с психични разстройства и съответно с умствена изостаналост след извършване на оценка на потребностите. С изграждането на двата центъра в града, потребителите ще имат достъп до здравна и обществена инфраструктура. Там могат да бъдат настанявани и лица, чакащи да ползват услуги в общността. По този начин ще се избегне институционализацията на тези лица и ще се осигури комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за лица с увреждания. Всяка сграда е с капацитет 15 места и осигурява лични помещения, както и за ежедневни дейности в малка група и помещения за общи занимания. Проектирани са така, че да бъде осигурено лесно наблюдение на обитателите от страна на персонала, и възможност за лесен достъп до всяко помещение. Обзавеждането и оборудването, предвидено по проекта, осигурява достъпна среда за хора с двигателни увреждания. Всички спални, единични и двойни стаи за хора с увреждания са ситуирани на ниво вход. Достъпът до общите помещения се осъществява посредством вертикален платформен подемник.

Архитектурното решение за сградите предвижда настаняване на не повече от 3 души в стая и санитарен възел с баня към всяка стая за Центъра за умствено изостанали и не повече от 2 за лицата с психични разстройства. Предвидено е общо помещение за групова работа, кухня с кухненско оборудване и място за хранене. Ще се изгради сигнална инсталация, СОТ и видеонаблюдение, с цел създаване на възможност за адекватна и бърза реакция от персонала при необходимост. В центъра за грижа за лица с психични разстройства ще бъде обособена и стая за терапия, облицована с меки модули. Отоплението ще бъде извършено чрез газифициране. Осветлението ще се изпълнява чрез енергоспестяващи осветителни тела, като основно ще се управлява от датчици за движение. Засадена е нова растителност, съобразена с климата и вида на обекта. И за двата центъра е осигурено пространство за градинарски дейности, поставени са пейки.

В настоящия етап се съставят документи за влизане на сградите в експлоатация. Стойността на безвъзмездната помощ за изграждане на двата центъра възлиза на 1 121 094.65лв. с ДДС. Изпълнител на строителните дейности е „Билдинг ТД“ ЕООД.

Facebook Comments