СЛИВЕН

Делегация от ЮИДП – Сливен беше на работно посещение в Истанбул

Делегация от ръководители и експерти от ЮИДП ДП – гр. Сливен, с участието на инж. Илия Дамов – директор на дирекция “Управление и стопанисване на общински гори” в община Приморско, водена от директора на предприятието инж. Мирослав Маринов, посети Регионална дирекция по горите – гр. Истанбул.

Във връзка с обявения пожароопасен период, делегацията се запозна с функционирането на горската противопожарна служба в Регионалната дирекция по горите в гр. Истанбул и Горско стопанство – гр. Лозенград/ Kırklareli/. По време на срещата бе извършен обмен на опит и добри практики в горския сектор и се обсъдиха иновативни методи при дейностите, извършвани от лесовъдите в горите. Двете страни се обединиха около заключението, че за гората граници няма.

Юсуф Шаахин, регионален директор на дирекцията, изрази удовлетворение от посещението на българските лесовъди в Република Турция и посочи, че проектите осъществявани в рамките на трансграничното сътрудничество между България и ИПП на Европейския съюз, са много важни за успешното развитие на техническото сътрудничество в горите.

Инж. Маринов благодари на г-н Шаахин за приятелското и топлото гостоприемство, като отправи покана към домакините за посещение в Република България.

Facebook Comments