СЛИВЕН

Делегация от ЮИДП-Сливен бе на работно посещение в Турция

Директорът на Югоизточно държавно предприятие – Сливен инж. Димчо Радев бе на работно посещение в южната ни съседка Република Турция. С него бяха директорите на Държавно горско стопанство – Тунджа инж. Борислав Цвятков и на Държавно ловно стопанство – Ропотамо инж. Георги Гагов, както и Мустафа Мехмед, експерт в ЮИДП.

Българската делегация бе посрещната от регионалния директор на Регионална дирекция по горите в Истанбул Джелал Пир. Той подчерта, че опазването и развитието на горите може да бъде още по-устойчиво при ползотворно сътрудничество на двете страни и изрази, че винаги са готови за осъществяване на съвместни проекти с горските структури в България.

По време на срещата бяха дискутирани теми, свързани с наближаващия пожароопасен сезон и опазването на горите от пожари и по-конкретно – изграждането на видеонаблюдение, с цел по-бързо и ефективно локализиране и потушаване на възникнали пожари. Обсъдено беше и предприемането на конкретни и ясни действия по въпроси, касаещи горския сектор, както и взаимно партньорство по важна и за двете страни тема – националната сигурност, свързана с общата ни граница.

Инж. Радев благодари от името на делегацията за поканата и топлото посрещане и изрази увереност, че подобни срещи са от изключително значение за укрепване сътрудничеството между двете структури в областта на ловностопанската дейност, както и за обмяна на добри практики при стопанисването на горските и ловни ресурси.

Повдигната бе и темата за екологичните проблеми, които изпитваме поради глобалното затопляне и изменението на климата. Директорът на ЮИДП-Сливен подчерта, че е необходимо задълбочено търсене на общи решения за установяването на нарушения на екоравновесието в Странджа, която е обща ценност на двете страни, а опазването и развитието на горите в нея следва да бъде основен приоритет в работата ни.

Facebook Comments