България

Държавата отпуска 100 млн. лева за стипендии и ремонт на студентските общежития

Министерският съвет ще отпусне допълнителни 100 млн. лева за ремонт на общежитията в страната и студентски стипендии. Решението е взето след проведени разговори с ръководството на Националното представителство на студентските съвети (НПСС).

Председателят на НПСС Даниел Парушев коментира решението на Правителството като особено необходимо предвид условията, в които живеят студентите.

Всяка година, преди началото на учебните занятия, общежитията и тяхното лошо състояние са обект на дискусии и коментари от обществеността, медиите и студентската общност като цяло.

Част от тях не са ремонтирани още от тяхното построяване. Дългата експлоатация и амортизация е довела до това, че голяма част от помещенията са негодни за живеене и на студентите се предлагат изключително лоши битови условия.

Последните опити за отпускане на средства са правени през 2018 година, коментират още от организацията. Тогава по инициатива на народни представители и проведени срещи с ръководството на НПСС са договорени близо 30 млн. лева, които обаче не са отпуснати.

В рамките на планирания бюджет от 100 млн. лева ще бъдат отделени и средства за увеличение на студентските стипендии.

Снимка: Интернет

Facebook Comments