Сливен

Започват археологически проучвания в Сливенска област

Д-р Николай Сираков, директор на Регионален исторически музей – Сливен, и проф. Пламен Дойнов, ректор на Нов български университет, сключиха споразумение за сътрудничество с цел извършване на съвместна научно-изследователска дейност и провеждане на общи образователни инициативи.

В тази връзка в Сливенска област започват поредица от изследвания, в които представители на двете институции ще си партнират с Университета в Кил, Германия.

Доц. д-р Щефан Драйброт, от германска страна, заедно с гл. ас. д-р Богдан Атанасов, преподавател в департамент „Археология“ на НБУ и директор на Лаборатория по археометрия и експериментална археология в НБУ, както и екип от Регионален исторически музей – Сливен, включващ д-р Веселин Игнатов, Теодора Недялкова, д-р Николай Сираков, ще участват в поредица от изследвания на палеосредата на територията на област Сливен.

Целта на съвместната инициатива, както и очакваните резултати, бяха представени пред заместник-кмета Румен Иванов, който приветства участниците и пожела успех на инициатива. Той изрази увереност, че международното сътрудничество би допринесло за развитието на туристическия сектор в общината.

Снимки: РИМ – Сливен

Facebook Comments