СЛИВЕН

Започват проверки на язовирите в област Сливен

Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител Марин Христов започна проверка на язовирите в област Сливен. Обект на проверката са 114 язовира включително язовира за питейни води „Асеновец“ и за напояване -„Жребчево“. Целта е да се установи тяхното техническо състояние и да се отстранят евентуални нередности, за да се гарантира безопасната им експлоатация. В случаи на констатирани такива, ще бъдат дадени задължителни за изпълнение от собствениците предписания, съобщиха от областната администрация. Комисията се председателства от заместник-областния управител Чавдар Божурски. В нея участват експерти от областна администрация и общините, ДАМТН, РД ПБЗН, Басейновите дирекции в Пловдив и Варна, Държавното предприятие за стопанисване на язовири, Напоителни системи.

Проверката ще обхване 63 язовира на територията на четирите общини, които са 1 и 2 степен на потенциална опасност от тристепенната класификация и ще бъде извършена в периода от 4 до 20 септември тази година. Останалите язовири, които са 3 степен на потенциална опасност, в зависимост от последиците при освобождаването на съхраняваните в тях води се проверяват на всеки 3 години.

Преобладаващата част от язовирите са общинска собственост, 14 са тези, които се стопанисват от частни сдружения за напояване или други лица.35 язовира са предадени в собственост на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири.

Заместник областният управител Чавдар Божурски призова за отговорно отношение по време на проверките, за да бъдат предотвратени евентуални бедствия и аварии.

Facebook Comments