СЛИВЕН

Започва паспортизация на мостовете в Община Сливен

В Сливен започва паспортизация на мостовете на територията на общината. Дейностите ще се извършат във връзка с изпълнение на превантивната програма за защита на населението и инфраструктурата на Община Сливен, която е за периода 2014 – 2020 година.

„Първопричината е, че трябва да изпълним тази превенция. Втората причина е, че мостовете са част от критичната инфраструктура на всякаква територия в нашата страна и по наредба следва да притежават технически паспорти”, обясни инж. Снежана Кънева – началник отдел „Сигурност и управление при кризи“ в Община Сливен.

Обследването предвижда да бъдат направени всички контролни лабораторни изследвания, за да се види състоянието на мостовите съоръжения от гледна точка на тяхната опасност или безопасност, за това каква е тяхната товароносимост, какво е тяхното износване, има ли увреждания и каква опасност представляват. Дейностите ще дадат всички характеристики и данни, които трябва да бъдат включени в един технически паспорт.

На територията на общината има 28 моста, които се намират на главни общински или междуселски пътища, без да бъдат включени малки водостоци на малки пътища.

„В момента има паспорт само новия мост, а покрай него и на стария, на кръговото кръстовище на „Розова градина“, заяви заместник-кметът Любомир Захариев, който допълни, че обследването освен превенция, има за цел и да спести големи бъдещи разходи.

В момента тече процедурата за сключване на договор за извършване на експертизата, а дейностите се очаква да започнат при подходящи метеорологични условия.

„След като приключи обследването, ще получим пълна характеристика на нашите мостови съоръжения. Тогава общината ще си свърши напълно работата по притежаване на технически паспорти на мостови съоръжения“, посочи още инж. Кънева.

Facebook Comments