Сливен

Започва ремонтът на ВиК мрежата в кв. “Речица”

Със символична първа копка на 20 юли ще започне обновяването на ВиК мрежата в сливенския квартал “Речица”.

Ремонтните дейности се изпълняват по проект “Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”.

Финансирането се предоставя по линия на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г., като общата стойност на проекта е над 131 млн. лева.

В рамките на проекта ще бъде извършена рехабилитация, ремонт и изграждане на 58,2 км. водопроводна мрежа и 44,8 км. канализационна мрежа. Ще бъдат реконструирани пречиствателните станции за отпадъчни води в Сливен и Нова Загора. Предвидено е и разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни, както и изграждане и внедряване на географска информационна система, с които ще се осъществява контрол и управление на ВиК инфраструктурата.

На събитието ще присъстват кметът на община Сливен Стефан Радев и областният управител Минчо Афузов.

Facebook Comments