БЪЛГАРИЯ

Започна прием на заявления за допълнителна еднократна помощ за отопление от 400 лева

С цел компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците се отпуска допълнителна финансова подкрепа за отопление, съобщиха от Агенция “Социално подпомагане”.

Помощта е в размер на 400 лв. и ще бъде изплатена еднократно през месец декември 2022 г.

От днес до 14 ноември се приемат заявления-декларации в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП). Документи могат да се подават лично, чрез лицензиран пощенски оператор (заявлението следва да е в оригинал) или на служебната електронна поща на съответната ДСП по настоящ адрес.

Образец на заявление-декларация може да се получи на място или да се изтегли от сайта на Агенцията за социално подпомагане: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/ednokratna-finansova-podkrepa-za-otoplenie-sezon-2022-2023/.

Информация за електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ може да бъде намерена в рубриката „Контакти“ на следния линк: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

Към заявлението-декларация се прилагат документи, удостоверяващи доход от: трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения; извършване на услуги с личен труд; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; стипендии; други доходи. При необходимост дирекциите “Социално подпомагане” могат да изискват и други документи.

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат лица и семейства, които не са подавали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление в периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2022 г.

За финансова помощ могат да кандидатстват и лица, които вече са подали документи, но са получили отказ, тъй като средномесечният им доход е надвишил границата със сума под или равна на 40 лв. или са били отхвърлени заради непълна шестмесечна регистрация в дирекциите „Бюро по труда“.

Не е нужно получилите отказ за целева помощ за отопление лица да подават ново заявление, посочват още от АСП. Еднократната финансова помощ ще им бъде предоставена служебно.

Facebook Comments