Сливен

Зелени Балкани: Белоглавият лешояд се завърна в небето над Сливен

В месеца на Натура 2000 идва добрата новина – отдавна изчезналият в небето над Сливен белоглав лешояд отново гнезди по скалите над града. От организацията на Зелени Балкани заснеха двойка птици с излюпено малко в Природен парк „Сините камъни“.

Предвестник на загнездването е регистрираната още миналата година привързаност към територията на парка на група птици, които я посещават независимо от наличието или отсъствието на храна на площадката за подхранване. В началото на тази година това поведение е потвърдено с установяването на 2 места за нощувки, приютяващи до 17 птици.

„Този резултат е постигнат 10 години след началото на реинтродукцията на вида на територията на Природен парк „Сините камъни“, което още веднъж доказва неимоверните човешки и финансови усилия, които коства завръщането на изчезнали видове. Ето защо, трябва да полагаме максимум усилия за опазване на все още неизчезналите“, заявиха от Зелени Балкани.

Предстои да бъдат набелязани мерки за съхраняване на гнездовищата и нощувките на вида. Към момента 4 двойки обитават територията на ПП „Сините камъни“.

От Зелени Балкани се обърнаха с благодарност към стотиците доброволци и дарители, предоставящи храна за птиците, както и към екипа на Дирекция на Природен парк „Сините камъни“, които активно участват във възстановяването на вида.

Екипът на природозащитната организация изказа признателност и към всички институции, които са съдействали при изпълнение на каузата: Община Сливен, Областна администрация Сливен, БАБХ Сливен, ЮИДП по горите, Държавно горско стопанство Сливен, ЕР ЮГ EVN, РИОСВ Стара Загора, ИАГв МЗХГ, МОСВ.

Facebook Comments