СЛИВЕН

Земеделските производители от Сливенско ще получат финансова помощ от държавата

Земеделските производители от Сливенска област, където има установени поражения на овощните насаждения от измръзвания, настъпили в края на месец март тази година, ще бъдат обезщетени при 100% пропаднали площи. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Съобщението на ведомството идва след призив на кмета на Сливен Стефан Радев, който по-рано изпрати писмо до министър-председателя акад. Николай Денков, земеделския министър Кирил Вътев и министъра на финансите Асен Василев. 

Сливенският градоначалник настоява държавата да гарантира бюджет, с който да бъдат подкрепени засегнатите земеделци.

От министерството информират, че подадените заявления са 569 за площ от 1 742 ха, като общо за страната заявени площи за подпомагане вследствие на измръзване и осланяване са 4 179,64 ха. След проверките са изготвени 547 констативни протокола за насаждения със 100% щети от измръзвания на площ от 1 668,4 ха само в област Сливен.

Структурите на министерството са извършили два огледа на пропадналите площи със земеделски култури, като предстои обобщаване на протоколите от събитията в страната и остойностяване на щетите. Подпомагането по схемата на държавна помощ е директна помощ в размер до 80 % от средните производствени разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година на база технологичните карти по информация, предоставена от САПИ.

Държавната помощ се намалява с 50%, когато се предоставя на земеделски стопани, сключили застраховки, покриващи минимум 50% от средногодишното им производство или свързаните с производството им доходи. По отношение измръзвания преди 20 април, намаление не се прилага, тъй като на застрахователния пазар не съществува възможност за сключване на застраховка за риска „измръзване/осланяване“ преди тази дата.

Предвид очакванията на стопаните за компенсиране в максимален размер на възникналите щети, Министерство на земеделието и храните предприе действия за осигуряване на допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет за 2023 г. Предстои изготвяне на точния размер на помощта, като се очаква той да е близо 700 лв. за декар.

След изготвяне на окончателната оценка министърът на земеделието и храните следва да издаде съответната заповед, с която да бъде обявено събитието, след което ще предложи Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ да определи съответния бюджет и реда за изплащане на компенсациите.

Важен инструмент, който стопаните могат да ползват, е и възможността да застраховат продукцията си срещу природни бедствия, като държавата им покрива до 65% от разходите за сключване на застрахователна полица.

Facebook Comments