СЛИВЕН

Избират заместник-председатели на Общинския съвет в Сливен

Поредна сесия на Общински съвет-Сливен предстои този четвъртък, 11 януари. 24 са точките към момента в предварителния дневен ред. Те са предимно рутинни и се отнасят до определяне на представители на местния парламент и на  Общината в различни местни, национални организации и сдружения. Сред тях попадат Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/, Националното сдружение на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/, Регионалната асоциация на общини „Тракия” /РАО „Тракия”/ и др.

На заседанието ще бъдат определени и съставите на Комисиите – към Общински фонд „Ин витро”, по стипендиите и по символика. Общинските съветници предстои да изберат и замeстник-председатели на местния парламент, както и да определят новия състав на Управителния съвет на Общински фонд „Култура”.

И  в този дневен ред е включена план-сметката за чистота за настоящата година. Изменението на правилника за организация и дейността на Общинския съвет също ще бъде разгледано и гласувано.

В дневния ред са включени още разпоредителни сделки с общинско имущество, отпускане на финансови помощи и утвърждаване на миналогодишните отчети на Комисията по символика и на Общински фонд „Култура”.

Сесията ще започне от 9 ч. в зала „Май”.

Предварителните материали за заседанието може да намерите на посочения линк: https://obs.sliven.bg/uploads/7F7C6B7A0485258F964618E7077ECB53

Facebook Comments