СЛИВЕН

Изисквания към личните стопанства и мерки за ограничаване на африканската чума по свинете

По данни на Българската агенция по безопасност на храните, от началото на годината досега са регистрирани огнища на африканска чума по свинете при диви свине в няколко области от страната. Регистрирано е и едно огнище в животновъден обект – лично стопанство на територията на област Благоевград.

Заболяването засяга домашни и диви свине, като се отличава с високи нива на смъртност, при липса на лечение и ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава, болестта има значително негативно въздействие върху националната, регионалната и международната търговия, поминъка на свиневъдите и ловното стопанство.

За ограничаване на риска от разпространение на силно заразната болест и за по-голяма информираност на собствениците на животновъдни обекти за отглеждане на свине за лични нужди, областната администрация припомня какви са нормативните изисквания към стопанствата и какви са приетите от Областната епизоотична комисия мерки:

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ СЕ РАЗРЕШАВА само в регистрирани животновъдни обекти (ЖО – лично стопанство) по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, които отговарят на правилата за биосигурност. Населването с животни на регистрирания ЖО се осъществя след заявено искане от собственика към ОДБХ – Сливен. Прасетата за угояване трябва да се закупуват от свинекомплекси и/или регистрирани фамилни (малки) ферми, маркирани и с издадено ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване до обекта на отглеждане (пътен лист).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИНОТО СТОПАНСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ:

– да има обособено място за отглеждане на животните; то трябва да е оградено по начин, който не позволява достъпа на други животни и е осигурена защита от гризачи;

– площта за отглеждане на едно животно да е не по-малко от 1 кв. м.;

– мястото, където се отглеждат животните, използваните съоръжения и инвентар трябва да са изградени от материали, които да позволяват почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

– да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване и постеля, които да са покрити и заградени;

– за храненето и поенето трябва да има осигурени хранителни корита и поилки;

– достъпа на лицата до мястото за отглеждане на прасета и излизането им да се осъществява с работно облекло и обувки, след преминаване през място за дезинфекция;

– да имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.

МЕРКИТЕ, ПРИЕТИ ОТ ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧА КОМИСИЯ:

1. Πpoвeждaнe нa инвeнтapизaция нa cвинeвъднитe oбeĸти тpи пъти гoдишнo.

2. Извъpшвaнe нa пpoвepĸи нa дeпoпyлaциятa нa зaднитe двopoвe пpeз 2019 г, aĸo cъщитe нe ca пoднoвили дeйнocттa cи.

3. Извъpшвaнe нa ĸлинични пpeглeди/пpoвepĸи нa биo-cигypнocттa oт peгиcтpиpaни вeтepинapни лeĸapи.

4. Bзaимoдeйcтвиe c тepитopиaлнитe звeнa нa Mиниcтepcтвo нa вътpeшнитe paбoти зa бopбa c нeлeгaлнoтo пpидвижвaнe нa пpaceтa – извъpшвaнe нa пpoвepĸи нa пpeвoзни cpeдcтвa пo пapaмeтpи, зaдaдeни oт ЦУ нa БAБX, c цeл oтĸpивaнe нa изтoчниĸa нa вcяĸo зaлoвeнo пpace или cвинcĸи пpoдyĸт.

5. Извъpшвaнe нa мeceчни пpoвepĸи зa пpoвeждaнa пo интepнeт на нeлeгaлнa тъpгoвия c пpaceтa. Πpoвeждaнe нa oнлaйн нaдзop пo интepнeт, yeбcтpaници, coциaлни мpeжи и гpyпи и извъpшвaнe пpoвepĸи от ОДБХ – Пазарджик.

При неспазване на изискванията, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Подробна информация може да бъде намерена и в сайта на БАБХ:

https://www.bfsa.bg/userfiles/files/ZJ/diseases/asf/ASF%20poster%20Tsv.pdf

https://www.bfsa.bg/userfiles/files/ZJ/diseases/asf/asforce-bu.pdf

https://www.bfsa.bg/userfiles/files/ZJ/hunters/03%20Wild%20ASF.pdf

Facebook Comments