ЛЮБОПИТНО

Излезе от печат сборникът „Будителският XIX на българите“

Излезе от печат сборникът „Будителският XIX на българите“, с главен редактор чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев.

Повод за съставянето на сборника е организираната от Регионален исторически музей – Сливен и Община Сливен Национална научната конференция, посветена на 200-годишнината от рождението на бележития сливенски поет и учител Добри Чинтулов, проведена през 2022 г.

Изданието съдържа 20 доклада на водещи специалисти и изследователи от цялата страна. Темите, представени в сборника, обхващат различни аспекти от Чинтуловата дейност – катo учител, поет, композитор, читалищен деец, съставител на учебници. В част от публикациите се акцентира върху облика на Сливен през възрожденския период, както и са представени видни личности. Детайлно са проследени и процесите на формиране на просветното дело, етнологията, театъра и изобразителното изкуство в България.

В редакционната колегия участват изявени литературоведи и историци, сред които проф. д.ф.н. Румяна Дамянова, проф. д.ф.н. Николай Аретов, доц. д-р Елена Гетова, доц. д-р Николай Тодоров.

Публикуването на това издание ще допринесе за популяризирането на делото на Добри Чинтулов сред по-широка аудитория, както и ще разкрие различни аспекти от живота на българите през XIX век.

Изданието се реализира с финансовата подкрепа на Общинския фонд „Култура“ – Сливен.

Facebook Comments