СЛИВЕН

„Индустриален парк Сливен“ сключи споразумения за партньорство с филиала на Техническия университет

Споразумения за сътрудничество и партньорство бяха сключени между Общината, „Индустриален парк Сливен“ ЕООД и “Факултет и колеж – Сливен” към Технически университет – София. Срещата се състоя на 30 октомври. Подписи под споразуменията поставиха изпълняващият длъжността кмет на общината Румен Иванов, управителят на парка Соломон Москона  и зам. ректорът за факултета и колежа проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков.

С подписването на тези споразумения страните обявиха своята воля да си съдействат за повишаване и подобряване на образователните възможности на своите служители и студенти, както извършване на съпътстващи услуги в тази връзка, както за разработване на съвместни национални и международни научни проекти и осъществяване на обмен на научна информация, свързана с изпълнението на научноизследователски програми.

Като бъдещи партньори страните се споразумяха да развият сътрудничество, насочено към изпълнение на политики за икономическо развитие и реализирането на „ад хок“ (ad hoc) проекти на територията на „Индустриален парк Сливен“ и региона, привличане на инвеститори, както и създаването на Иновативен център за технологичен трансфер към „Факултет и колеж – Сливен“, който е заложен в Плана за интегрирано развитие на община Сливен за периода 2021-2027 г.

На срещата присъстваха още зам. кметът по икономическо развитие Стоян Марков, началникът на отдел „Международно сътрудничество и инвестиции“ Мария Паспалджиева, зам. ръководителят на „Факултет и колеж – Сливен“ към ТУ доц. д-р Койчо Атанасов, деканът на Инженерно-педагогическия факултет доц. д-р инж. Невен Кръстев и директорът на Колеж – Сливен  доц. д-р Виолета Райкова. 

Гостите бяха запознати с подробния устройствен план (ПУП) на парка и проекта, с който ще се кандидатства за финансиране изграждането на инфраструктура по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) от Плана за възстановяване и устойчивост.

Това са поредните споразумения за партньорство с представители на академичните среди, след като през изминалата седмица бяха сключени споразумения с ректора на Бургаския свободен университет проф. д-р Милен Балтов, Института за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките /ИКИТ-БАН/, представляван от директора му проф. д-р инж. Георги Желев, както и с проф. Димо Зафиров, който е председател на Българската дрон академия и член на Института за космически технологии и изследвания към БАН. Под  ръководството на проф. Зафиров в края на миналата година експерти от Полша, управляващи полското пространство за дронове, заедно с екип от БАН направиха първите експерименти за „U-Space“ в България на летище „Бършен“ в Сливен. „U-Space“ е система за управление на трафика от дронове.

Facebook Comments