СЛИВЕН

Инженерно-педагогическият факултет в Сливен приключива изпълнението на проект по програма Еразъм+

Инженерно-педагогическият факултет в Сливен към Технически университет – София приключва изпълнението на проект „Повишаване на ангажираността на учениците по време на смените между онлайн и присъственото образование по хуманитарни предмети чрез инструменти за наблюдение и размисъл“ по програма Еразъм+. 

Проектът предвиждаше две области на интервенции. Първата бе свързана с развитието на уменията за общуване и изразяване в рамките на хуманитарните уроци. Образователният процес не се ограничава само до предаване на знания, а е и цялостен социален процес, който позволява на учениците да учат чрез взаимодействие с техните учители и връстници. Втората интервенция бе насочена към подобряване наблюдението на нивото и повишаване на ангажираност на учениците. В класните стаи преподавателите често могат да наблюдават отблизо нивото на мотивация на учениците чрез тяхното участие, внимание към предмета и степента на разсейване.

Общата цел на проекта е да се преодолеят недостатъците в онлайн обучението по отношение на развитието на уменията за общуване и изразяване в рамките на хуманитарните дисциплини, като се обърне внимание на изоставащите ученици в неравностойно положение и те се доближат до своите връстници.

В рамките на изпълнение на проекта бяха предоставени материали за учениците, които са адаптирани за тези с по-слаби умения. Предложено е “оборудване” на учителите с приложими педагогически подходи и помощни тематични комплекти. Дадени са препоръки за повишаване на атрактивността и ефективността на обучението по хуманитарни теми, чрез създаване на интерактивни и визуализирани елементи.

Разработени, оптимизирани и пилотирани бяха всички първоначално заложени интелектуални резултати от проекта (PR..):

  • PR1 Книжка за ученика относно комуникационни и изразни умения по социални теми и връзката с бъдещата професионална реализация;
  • PR2 Наръчник за учителя за техники за наблюдение и изводи;
  • PR3 Помощен комплект за наблюдение и изводи в онлайн и присъствено образование;

При приключването на проекта бяха дискутирани постигнатите резултати. Обърна се внимание на липсата на многопосочно взаимодействие между класа и учителя в онлайн среда. Беше дадена положителна оценка на предложените и пилотирани техники за наблюдение на и стимулиране на ангажираността. Предоставиха се специално разработени учебни материали за подобряване на аспектите на социалното взаимодействие и на специфичните умения и знания на бъдещите професионалисти, ориентирани към обществото.

Партньори по изпълнение на проекта на Инженерно-педагогическият факултет в Сливен към Технически университет – София бяха: Частна профилирана гимназия “Едмънд Бърк” – Пловдив, България; Обучителен център ipcenter.at GmbH – Виена, Австрия; Инженерно-техническа гимназия „Фауст Вранчич“ – Загреб, Хърватска; и Национална дирекция за образование на провинция Чанаккале – Турция.

Facebook Comments