НА ФОКУС СЛИВЕН

Климент Шопов : Хората, които ще изпратим в ЕП, ще бъдат честни, почтени, знаещи и можещи

“Структурите на “Възраждане” в област Сливен започнаха номинации за евродепутати, които да бъдат предложени от региона и изпратени към националното ръководство на политическата организация. Водени сме от целта България да има свои представители в ЕП които активно да участват в дебатите за бъдещето на Европа, твърдо отстоявайки българския национален интерес. Нямаме нужда от повече безгласни статисти, които припяват в хора на своите „партийни семейства“. Нашите кандидати трябва да могат умело да очертават основните автентични европейски ценности – християнството като общ морален компас, националната идентичност като повод за гордост, традиционното семейство като основна единица”, заяви народният представител от “Възраждане”, Климент Шопов. 

Той посочи кои ще бъдат основните качества и личностни характеристики, които ще бъдат определящи, при избора на кандидати за Европарламента – родолюбие, откритост и демократичност на вижданията, трудолюбие и ефективност. 

“Нашите кандидати трябва да притежават пълната съвкупност от тези качества и морални характеристики, за да могат най-качествено и обективно да защитават националния ни интерес в Европейския парламент. На първо място – трябва да обичат искрено народа си. Конкретните интереси на националната общност трябва да бъдат поставени преди абстрактните ценности на глобалния либерализъм. Това е задължително условие, за да можем да участваме смислено в дебатите за бъдещето на Европа и да защитим позицията за една консервативна, християнска Европа на нациите. Нашите евродепутати трябва да са наясно, че за всички свои действия и бездействия ще отговарят пред най-строгия съдник – българския народ и трябва да бъдат независими от всякакви корпоративни и лобистки интереси. Това е позиция, от която трябва и може да се свърши изключително много конкретна работа и ние трябва да изпълним със съдържание мандата на нашите представители в ЕП. Това означава хора с познания, енергия и ярки и ясни политически позиции. Хора с политическо бъдеще, а не изхабени лица”, заяви народният представител от “Възраждане”, Климент Шопов. 

Той посочи още, че представителите на “Възраждане” в Европейския парламент ще се присъединят към онази група, която отговаря на две базисни условия – да защитава основополагащите ценности на “Възраждаме” и да гарантира, че позициите и решенията, в максимална степен ще съответстват на българския национален интерес, а не на лоялността към съответното европейско семейство.

Facebook Comments