Сливен

Кметът на Нова Загора: Подкрепата на семейства с репродуктивни проблеми е наш приоритет

Община Нова Загора стартира нов прием на документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми.

Предвидената финансова помощ е за един опит ин витро в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция”. Средствата, които ще бъдат отпуснати, са в размер до 2000 лв. на заявител, като кандидатства само един от съпрузите.

„Подкрепата на семейства с репродуктивни проблеми продължава да бъде наш приоритет. Радвам се за всяко семейство, успяло да сбъдне най-съкровената си мечта с нашето съдействие”, сподели кметът Николай Грозев.

Условията и реда за приема на документи, изследванията и процедурите, които се финансират, както и критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в информация на сайта на Общината на адрес: http://nova-zagora.org/node/3727.

Документите за финансово подпомагане се подават в деловодството на Община Нова Загора в срок до 03.03.2021 г.

Допълнителна информация заинтересуваните лица могат да получат и на място в административната сграда на Общината: ул. ”24 май” 1, отдел „Правен” и на телефони: 0457/6-21-64; 0884 702 300 – лице за контакт: Олга Бишир.

Facebook Comments