СЛИВЕН

Кметът Стефан Радев: Разходите на Община Сливен на човек от населението са сред най-ниските в страната

На днешната редовна сесия местният парламент в Сливен прие бюджетната прогноза  за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Въпреки, че предложението предизвика дискусия сред съветниците, които изказаха различни мнения по темата, то бе сред точките, които получиха необходимата подкрепа. Прогнозата е изготвена в съответствие със Закона за публичните финанси и указания на министъра на финансите. Тя е разработена на база приетите стратегии и програми, фискалните правила и ограничения на Закона за публичните финанси, предложения на местната общност и второстепенни разпоредители с бюджет.

Пред журналисти кметът Стефан Радев определи като политическо говорене, според него, най-вероятно заради предстоящите избори на 9 юни, доводите на група съветници да не подкрепят бюджетната прогноза за конкретния бъдещ период.

Да се цитират случайни цифри и да се прави анализ, не е сериозно. Разходите на Община Сливен за план-сметката, разделени на общия брой на жителите, са сред най-ниските от областните градове в страната и не само сред тях. Всеки може да го провери“, подчерта сливенският градоначалник. По отношение на начина, по който Общината управлява бюджета, Радев отново обърна внимание на това, че той няма как да се изпълнява в първоначалния вид, в който е бил  приет.

Да разчитаме, че бюджетът ще се изпълнява, както е приет в началото на годината, е несериозно. Това ще доведе до много средства, които са останали от една или друга програма, не са изразходени за поддръжката, за която са предвидени или не се инвестират. Така ние ще чакаме още една година, вече със следващия бюджет, да решаваме как да ги разпределяме. Както казах, има причини, които налагат такова политическо говорене. Идват избори, всеки най-вероятно ще говори по тази тема“, добави в заключение кметът Радев.

Подробните разчети на бюджетната прогноза за 2025-2027 г. можете да видите тук: https://obs.sliven.bg/uploads/A78586075AC2696D2A92BDC0CE288CE9

Facebook Comments