СЛИВЕН

Коледният базар в Сливен започва на 19 декември

Тази година Коледният базар в Сливен започва на 19 декември и ще продължи до 24 декември. Това гласи в издадената от кмета Стефан Радев заповед за реда, условията и мястото на провеждане на мероприятието. То ще бъде позиционирано на бул. „Цар Освободител“. Заявления за участие могат да се подават в Центъра за административно обслужване на Община Сливен до 19 декември.

Одобрените за участие в базара ще получат разрешителни до 16 декември. Всички търговци, на които е разрешено да осъществяват търговска дейност на открито, за определения в настоящата заповед период, са длъжни да спазват определените места, да си заплатят определените им такси, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на общината, да спазват хигиена и да поддържат чистота около масите и шатрите.

Заповедта е издадена на основание чл. 11 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на община Сливен. Тя е във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и настъпването на Коледно-новогодишните празници.

Facebook Comments