МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Константин Янев: Ще работя за подобряване на образователната инфраструктура в региона

Константин Янев е учител по математика и информатика. Приема поканата на Стефан Радев да се включи в силната листа на ГЕРБ в Сливен. Може да го подкрепите като гласувате с номер 7 в бюлетината и преференция 133.

Въпрос: Кои са основните причини да се кандидатирате за общински съветник от ГЕРБ Сливен ?

Константин Янев: Една от основните причини за моето решение е сериозната ангажираност на кмета Стефан Радев към проблемите в общината. Освен това смятам, че с моя опит и знания мога да бъда полезен и искам да дам своя принос в сферата на образованието. Като млад човек не бих искал да стоя безучастно и настрани, след като мога да вложа сили и енергия за решаването на определени въпроси в тази сфера. Надявам се и да помогна за вдигането на оборотите и вливането на нова енергия в администрацията.

Въпрос: Кои качества, придобити от ежедневната работа с подрастващите ще ви помогнат да бъдете полезен в Общинския съвет?

Константин Янев: Работата с младите хора ме научи да разбирам техните проблеми и лесно да намирам общ език с тях.  Когато някой познава същността на младежките проблеми и е от другата страна като преподавател, той много по-лесно и бързо може да предложи изход от определена ситуация, подреждане на приоритетите и да предложи максимално ползотворни решения. Това е на принципно ниво. Чисто практически ще работя за подобряване на образователната инфраструктура в региона. Това е фундамент не просто за оцеляването, но и за развитието на Сливен. В програмата ни е залегнало провеждането на консултации и индивидуални занимания по професия или част от професия с лица, навършили 16 години, отпаднали от училище. Ще работим за валидирането на резултати от неформалното обучение и признаване на професия или част от професия. Кариерното ориентиране и осигуряването на пробно стажуване са важни теми, по които също трябва да работим. Разбира се – приоритет остава и развитието на дуалната система за обучение.

Въпрос: Най-вероятно ще насочите усилията си към сферата на образованието, но кои са другите области, в които имате интерес и желание да работите? 

Константин Янев: Наред с темата образование, искам да бъда полезен в процеса на подобряване на градската среда. През последните години беше направено много, а в следващите  трябва да се надгражда постигнатото и да се работи по редица проекти в града и малките населени места. Всички села в общината вече имат шанс за финансиране по селската програма и да помогнат за подобряване на средата с участието им в Местните инициативни групи. В града също се предвижда да бъдат реализирани проекти по модела на трите благоустроени терена в кварталите „Българка“, „Дружба“ и „Сини камъни“.

Въпрос: Как оценявате управлението на Стефан Радев като кмет на Сливен?

Константин Янев: Стефан Радев е отличен специалист в областта на финансите, благодарение на когото общината беше спасена от тежкото финансово състояние, в което беше преди осем години. Това е много важно, за да могат да се изпълнят исканите от цялото общество промени. И те започнаха. Той е далновиден управленец, с визия за години напред, толерантна и диалогична личност. Благодарение на личните му качества сме единствената община в България, при която всички населени места, без изключение,  бяха включени в местните инициативни групи /МИГ/. Това е голям успех и истински шанс да се възползваме от финансиране, което не достигаше до нас, защото не сме селска община.

Въпрос: Защо образованието е от ключово значение за развитието на Сливен?

Константин Янев: Образованието по принцип е основа за по-добро бъдеще и развитие. Образованият човек има редица възможности за реализация и по-добро заплащане, каквото всеки очаква за труда си. В все повече се увеличава нуждата от специалисти с образование във всяка сфера на живота – лекари, инженери и други специалности. Сливен не прави изключение от общата картина за страната и ще работя това да се промени.

Въпрос: Какви са основните ви послания към хората, когато се срещате с тях по време на кампанията?

Константин Янев: Призовавам хората да направят своя информиран избор, да направят сравнение какво беше състоянието на общината преди осем години и какво е сега. Да не вярват на празни обещания. Всеки може да има емоционален поглед към управлението на Сливен, но дори бегло сравнение между програмите на кандидатите (или тези, които изобщо излязоха с програми) показва разликата. Ние работихме много върху това не просто да предложим важни неща, но и да са изпълними. А през цялото време се вслушваме и в гражданите.

Въпрос: Защо да гласуваме за Стефан Радев и листата с кандидати за общински съветници от ГЕРБ-Сливен?

Константин Янев: При Стефан Радев и нашия екип липсва популизъм. Единствено ние имаме ясна визия, експертиза и опит. Хората трябва да ни подкрепят на 29 октомври, за да продължим да променяме Сливен към по-добро.

За Стефан Радев и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ-Сливен, гласувайте с номер 7 в бюлетината. Преференцията за Константин Янев е 133.

 

Facebook Comments