СЛИВЕН

ЛРД – Сливен проведе редовното си отчетно събрание

Редовното си отчетно годишно събрание проведе ЛРД-Сливен. От отчетния доклад на председателя на сдружението ген. Кольо Милев стана ясно, че в дружеството членуват 1106 бр. ловци и риболовци, а към момента заверили членството си 838 души. 

Не всички резултати в отстрела са радостни, особено в свинския лов. Едва 22 диви свине отчетоха сливенските ловци. 

“Ловът на дива свиня е предпочитан, емоционален лов от всички ловци, затова се полагаха най-много грижи за зимно подхранване, привличане и задържане на стадата в района на нашите дружини. Резултът от Африканската чума беше – при запас през март 2022 г. 149 бр. и план за отстрел 109 бр. през ловния сезон са отстреляни едва 22 диви свине, което е 20 % от планираното. Изводът е, че през пролетта и лятото запасът още повече е намалял. Ловците трябва да спазват изключителни мерки за биосигурност и през този ловен сезон, тъй като Африканската чума не е отминала”, заяви председателят на ЛРД – Сливен ген. Кольо Милев. 

С отстрела на пернатия дивеч през отминалия ловен сезон ловците са се справили по-добре. Отчетени са повече от 1100 пъдпъдъка. Добри са резултатите и при лова на яребици и гургулици.

Данните от таксацията показват, че общият брой на благородния елен през 2022 г.  е  106 бр.Запасът от сърна е 558 бр. Дивата свиня през отчетния период е 254 екземпляра. Сериозен запас се отчита при заека – 3079 бр. и яребицата с 2355 бр. 

“Проведената тази година пролетна таксация и целогодишните наблюдения показват тенденция на повишаване на дивечовите запаси, с изключение на запаса на благородния елен и сърната. В районите с едър дивеч бяха изградени 11 бр. чакала за извършване на наблюдения и подборен отстрел. Пред хранилките поставихме 14 камери и денонощно наблюдавахме дивеча. В следствие на целогодишните наблюдения, проведения отстрел и пролетната таксация, направихме анализ и установихме броя на видовете дивеч по ловни райони”, добави още ген. Кольо Милев. 

През изминалата година за зимно подхранване  на дивеча ЛРД – Сливен са закупили 20 тона концентриран фураж – царевица. В дружинките Раково, Стара река, Божевци, Въглен, Ичера, Трапоклово, Сливен -3, Горно Алексадрово са поставени 18бр. автоматични хранилки. Направените и поддържани солища и калища имат съществено значение за развъждането на дивеча. През 2022 год. е закупена и поставена в ловните райони 2450 кг каменна сол. За поддържане на дивечовите запаси на местния дивеч, през отчетния период са закупени и разселени 90 дневни птици  в  ловните райони на дружините  Младово, Скобелево, Глуфишево, Самуилово и диви зайци в Крушаре.

В края на отчетното събрание председателят на ЛРД – Сливен ген. Кольо Милев се обърна с благодарност към всички ловци за подкрепата, която са му оказвали през изминалата година. 

Facebook Comments