СЛИВЕН

МБАЛ “Д-р Иван Селимински” обявява три свободни позиции за лекари в Отделението по кардиология

МБАЛ “Д-р Иван Селимински” в Сливен обявява три свободни позиции за лекари в Отделението по кардиология.
 
Изисквания към кандидатите:
– Образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина;
– Членство в Български лекарски съюз;
– Умения за работа в екип;
– Предимство е придобита специалност по профила на отделението;
– Компютърна грамотност.
 
Необходими документи за кандидатстване:
– Молба по образец;
– Професионална автобиография; 
– Копие от диплома за завършено висше образование;
– Удостоверение от Български лекарски съюз.
 
Срок за подаване на документите – 30 април 2023 г., в отдел “Личен състав”.

Facebook Comments