СЛИВЕН

МБАЛ “Д-р Иван Селимински”- Сливен обявява конкурси за началници на отделения и лаборатория

МБАЛ “Д-р Иван Селимински”- Сливен обявява конкурси за началници на отделения и началник лаборатория. Кандидатите трябва да защитят идеен проект на тема: “Развитие и управление на отделението/лабораторията. Медицинска и икономическа ефективност на отделението/лабораторията, контрол върху разходите и качеството на дейността през следващите три години, съобразено с дейността на болницата, медицинските стандарти по съответните специалности и действащото в страната законодателство”.

Документи се подават в “Личен състав” до 16.00 часа на 17.05.2024 г. включително. В прикачения файл вижте подробности кои са отделенията, какви са изискванията към кандидатите и друга информация:

ОБЯВА Н-ЦИ ОТДЕЛЕНИЯ 2024 Г.

Facebook Comments