СЛИВЕН

Местният парламент в Сливен ще заседава този четвъртък

53 точки са включени в предварителния дневен ред на предстоящата сесия на местния парламент, насрочена за 25 ноември. Обичайно, тя ще се проведе в зала „Май“ от 9.00 часа, при спазване на противоепидемичните мерки.

Сред предложенията за гласуване председателят Димитър Митев открои актуализацията на бюджета, която по думите му се налага поради няколко причини. Сред тях са финансови остатъци от проекти, които Общината е реализирала, и които ще бъдат добавени в приходната част на бюджета. По отношение на разходната част Митев коментира, че тя е свързана с отпускане на средства за текущи ремонти на детски градини, на тротоарни настилки и на част от уличната мрежа. Разходите в бюджета касаят още доставка и монтаж на специализирана апаратура за нуждите на Дом за стари хора – Сливен, осигуряване на сграда за членовете на пенсионерския клуб в с. Камен. Средства ще бъдат насочени и за изграждане на система за видеонаблюдение в селата Струпец, Бинкос, Чокоба, Ковачите, Николаево, Калояново и др.

В дневния ред на сесията в четвъртък попадат още бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г., както и планът за действие на общинските концесии за периода 2021-2027 г.

Общинските съветници ще гласуват и внесените от кмета Стефан Радев поредни предложения, свързани с облекчителни мерки за местния бизнес и за пенсионерските клубове. Едното касае намаляване с 50 процента на наемите на заведения за бързо обслужване, ресторанти, питейни заведения и кафе-сладкарници. В предложението е включено и освобождаване от такса „тротоарно право“. Мерките за бизнеса ще важат до 31 декември 2021 г. Заради пандемията, от заплащане на наеми ще бъдат освободени и пенсионерските клубове за почти цялата настояща година, от 1 февруари до 31 декември, като най-уязвима група.

Общинският съвет ще разгледа и гласува и точка, даваща възможност Община Сливен да участва в два европейски проекта, свързани с разширяване на обхвата на социалните услуги в града.

На заседанието в четвъртък местният парламент ще гласува и даването на съгласие, ДКЦ-2 Сливен да закупи със собствени средства нов ЕКГ апарат, а на Дентален център-1 Сливен, да извърши ремонт със собствени средства.

Като акценти Димитър Митев открои и предложенията, от които едното е за създаването на звено „Общинска полиция“, а другото касае разширяването на общинската транспортна схема по линията Сливен-Сливенски минерални бани-Ковачите-Младово. В нея ще бъде включено и село Коньово, по молба на жителите на населеното място.

В заключение Митев посочи, че в дневния ред попадат още обичайните разпоредителни сделки – решения за разпореждане с общинско имущество, съгласуване и одобряване на устройствени планове и отпускане на финансови помощи на граждани.

„Сигурен съм, че за пореден път общинските съветници ще проявят активност и важните дейности за доброто развитие на общината, ще получат подкрепа“, е на мнение председателят на местния парламент.

Facebook Comments