България

МОСВ: „Асеновец“ е 32,04% пълен

Три язовира са с максимално запълване над 90%, а четири са под прага от 50%. Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ следи състоянието на 52 комплексни и значими водни съоръжения на територията на цялата страна. Това отговарят от МОСВ на запитване на БТА.

С максимално запълване – над 90%, са язовирите „Кричим“, „Среченска бара“ и „Пчелина“. При първото съоръжение – „Кричим“, обемът се сваля чрез работа на ВЕЦ.

„Среченска бара“ е с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и в началото на лятното маловодие процентът на запълване ще гарантира водоснабдяването, посочват от МОСВ.

Същевременно от язовирите с питейно-битово предназначение, които са 12, със запълване под 50% са съоръженията „Студена“ – 34,5%, „Асеновец“ – 32,04%, „Ястребино“ – 31,34%, и „Дяково“ – 44,47%. Нивата в тези язовири не са критично ниски, като очакваме след края на пролетното пълноводие увеличаване на обемите им, отбелязаха от МОСВ.

Водните количества на реките в четирите района, на които е разделена страната – Дунавски, Черноморски, Западнобеломорски и Източнобеломорски, са под праговете за внимание /средни води/.

В следващите дни, в резултат на валежи и снеготопене, ще има по-значителни повишения на речните нива, като водните количества се очаква да останат под праговете за внимание, допълват от МОСВ.

Facebook Comments