Сливен

Над 11 хил. души в Сливенско ще получат хранителни помощи

От 14 октомври Българският Червен кръст в Сливен започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти в изпълнение на Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).

Списъците на лицата, които ще бъдат подпомогнати, се изготвят от Агенцията за социално подпомагане. Тази година право на помощ по програмата в област Сливен имат 11 113 нуждаещи се лица. В община Сливен броят им е 6 196 души, в община Котел – 2 345, в община Нова Загора – 1173, в община Твърдица – 1 399души.

Всички правоимащи ще получат общо по 22, 710 кг от 16 вида хранителни продукти. Пакетите с храна се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания за защита на личните данни.

В община Сливен за раздаването ще бъдат открити следните пунктове:

  • Пункт № 1 на ул. ”Георги Икономов” 2, от 14 октомври до 25 ноември 2020 г.
  • Пункт № 2 на бул ”Цар Симеон” – тролейбусното депо /за кв. ”Надежда”/ от 14 октомври до 25 ноември 2020 г.
  • В селата на община Сливен и кв. ”Речица” раздаването ще се осъществява поетапно в периода от 22 октомври до 25 ноември 2020 г.

В община Твърдица разпределянето на продуктите ще бъде извършено от 03 ноември 2020 до 23 ноември 2020 в пункт на ул. „Княз Борис I” № 44.

В община Нова Загора помощите ще се получават в два пункта – пункт № 1 в Младежкия дом, ет. 1 от 09 ноември 2020 до 25 ноември 2020 г и пункт № 2 в кв. ”Шести” ул. ”Освобождение” № 1 от 21 ноември 2020 до 20 ноември 2020 г.

В община Котел началото на кампанията е от 15 октомври до 20 ноември 2020 г в пункт на ул. ”Св. св. Кирил и Методий” № 13.

Кампанията ще се реализира при спазване на всички противоепидемични изисквания за неразпространение на COVID-19.

Facebook Comments