Сливен

На 21 март ще се проведе публично онлайн обсъждане на проектобюджета на Община Сливен за 2022 година

Онлайн публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2022 г. ще се проведе на 21 март от 10.00 часа. Поканени да участват са гражданите на Община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Всички желаещи да участват в онлайн обсъждането, независимо от това какво устройство ще използват, е необходимо да се присъединят чрез посоченият линк или да изтеглят предварително приложението Google Meet.

Присъединяването става с Google Meet на линк: https://meet.google.com/cyc-oszn-zhe

Всички, които не могат да участват в онлайн обсъждането, могат да разгледат документите в сайта на Община Сливен в секция Общински дейности/Бюджет и финанси. За предложения пишете на електронна поща [email protected]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2022 г.

Бюджет на Община Сливен за 2022

Снимка: money.bg

Facebook Comments