МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Нели Минчева: Ако получа доверието ви и след една година не са изпълнени поне половината от поетите от мен ангажименти, ще напусна Общинския съвет

Представям публично пред Вас, жителите на община Сливен, моите лични ангажименти. Ако получа Вашето доверие, но след първата година не са реализирани поне половината от поставените цели, ще напусна Общинския съвет.

1. Промяна в структурата на общинската администрация с оглед действителните нужди и възможности.

Например: Собствените приходи в бюджета, парите събрани от всички нас, не са достатъчни за решаване на всички важни проблеми в общината. В момента има толкова много възможности да осигурим допълнителни средства за инфраструктура, за социални дейности, за екология, за повишаване на квалификацията на хората и не на последно място да осигурим по-пряк начин за достъп на жителите до всички услуги, предлагани от Община Сливен. Затова ще работя да поставим Отдел “Общинско развитие, проекти и програми” и Отдел “Международно сътрудничество и инвестиции” в сърцето на структурата на администрацията. Да подсилим тези отдели с още добри специалисти по управление на проекти. В екипите им да включим и инженери, юристи и всякакви нужни специалисти. Да създадем екип, който да осигури кандидатстване по всички отворени програми и впоследствие да успее да ги реализира.

2. Въвличане на местния бизнес в осъществяване на проектите чрез:

 • При определяне на критериите по обществените поръчки, при равни други условия да предадем повече тежест на фирми от общината;
 • При пряко договаряне за извършване на определени услуги да търсим местния бизнес;
 • Лобиране пред централната власт, когато се договарят поръчки, касаещи община Сливен, да се избират местни производители. Така например, плодовете и зеленчуците в детските градини и училищата да са от производители от нашите села, млечните продукти да са от нашите преработвателни предприятия.

3. Осигуряване на прозрачното изразходване на средствата чрез:

 • При провеждане на обществените поръчки, в комисиите да бъдат включени общински съветници, в т.ч. и от опозицията;
 • Регулярно да се отчита детайлно всеки изразходван лев, да се публикува тази информация в медиите.

4. Значително подобряване на общинската политика срещу злоупотребата с наркотични вещества и за борба с наркотрафика – кампании на местно ниво, нови проекти, съвместни действия с учители и родители.

5. Въздействие върху първопричината за проблема с бездомните животни.

6. Включване на неправителствените организации в работата на комисиите на Общинския съвет.

7. Подкрепа за изграждане на енергийни общности чрез:

 • Повишаване на информираността;
 • Помощ в диалога между заинтересованите страни;
 • Практично съдействие и подкрепа;
 • Изкупуване на енергия от енергийната общност;
 • Финансиране и гарантиране на проекти;
 • Споделяне на общински ресурс;
 • Разработване на подпомагащи платформи и инструменти;
 • Включване на Община Сливен като пряк член на енергийните общности.

Разбира се, за постигане на тези цели имам пълната подкрепа на кандидатът за кмет Маринчо Христов и кандидатите за общински съветници на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“. 

Аз наистина вярвам, че всеки трябва да носи отговорност за това, което прави и за това, което не е направил!

 

Facebook Comments