БЪЛГАРИЯ

НСИ обяви колко души е населението на България

Населението на България към 7 септември 2021 г. е 6 519 789 души, обявиха от Националния статистически институт. 

Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%). На 1000 жени се падат 927 мъже.

В периода между последните две преброявания, населението на страната намалява с 11,5% или с 844 781 души. 

Населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и 5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата – 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната. В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 556 хил., или с 10.4%, а в селата с 289 хил. (14.2%).

С население над 100 хил. души са шест града в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора), в които живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. Най – малкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Лозен с население 6 471 лица. Населените места без живущи са 199.

Най-висок е делът на младото население в областите Сливен (18.7%), Бургас (15.3%) и Ямбол (15.0%), а най-нисък е в Смолян (11.0%), Видин (11.5%) и Габрово (11.7%).

Facebook Comments