СЛИВЕН

Облагородяват района около църквата в парк „Юнак“

Община Сливен сключи договор за проектиране и авторски надзор за благоустрояване на пространството около новостроящата се църква в парк „Юнак“. Това е поредната стъпка към реализация на идеята на кмета Стефан Радев за облагородяване на района, където беше изградена нова улица и се извършват поетапни благоустройствени подобрения.

„Целта ни е мястото да придобие изцяло нов облик и да го превърнем в привлекателен център за отмора за жителите и гостите на града, особено около новоизграждащия се православен храм на хълма в парк „Юнак“, коментира Радев.

Според изискванията на Община Сливен, в проекта трябва да се заложи достъпна среда за хора с увреждания, достъп до църквата от всички 7 подхода, поставяне на пейки, кошчета за смет, осветителни тела и озеленяване.

По време на онлайн срещи бяха предложени и обсъдени варианти за визия на обекта в архитектурната му част. След препоръки по детайлите от страна на Общината, бяха нанесени корекции. Предстои окончателното одобрение след представяне от проектантския колектив на цялостната разработка по всички части на проекта.

Facebook Comments