СЛИВЕН

Областна администрация Сливен излезе с позиция по повод медийни публикации за неизгодно продаден държавен имот

По повод публикувани в някои медии статии със заглавие „Кандидат за депутат получил кредит от ББР за 3,4 м., срещу имот, купен на безценица“, в които се посочва, че бившият областен управител на област Сливен г-н Веселин Вълчев е извършил продажба „на безценица“ на имот – държавна собственост с площ 63 546 кв. м. за сумата от 70 880 лв., изразяваме своето становище, че тази информация е манипулативна и невярна.

След възложена от областния управител Минчо Афузов проверка, бе изготвен доклад, в който детайлно са изложени фактите и процедурите, свързани със сделката – обект на медиен интерес.

На първо място, в цитираната сделка става дума не за продажба, а за прекратяване на съсобственост между държавата и фирма „Керамик“ ООД. Въпросната съсобственост възниква, след като през 2006 г. влиза в сила новата кадастрална карта на гр. Сливен. Поради по-точното отразяване на площта, държавата се оказва собственик на 3 546 идеални части от имот с площ от 63 546 кв. м.

На второ място, осъществената на 07.06.2022 г. сделка касае не целия имот – с площ от 63 546 кв. м., а само държавната съсобственост в него – в размер на 3 546 кв. м. Именно тези 3 546 кв. м. са закупени от съсобственика – „Керамик“ ООД, за сумата от 70 880 лв. Тази продажна цена е формирана въз основа на експертна оценка от лицензиран оценител.

На трето място, според българското законодателство, в случаите на прекратяване на съсобственост между държавата и физическо или юридическо лице, не се провежда тръжна процедура за продажба на държавния дял от имота, а се осъществява изкупуване на този дял от съсобственика, в случая „Керамик“ ООД.

И не на последно място – издадената заповед за определяне на купувач и копие от сключения договор са изпратени в Окръжна прокуратура Сливен за осъществявана на контрол, каквато е практиката за всички разпоредителни сделки с имоти държавна собственост.

Това ни дава основание да считаме, че в тази сделка Областна администрация Сливен е защитила напълно държавния интерес.

Facebook Comments