СЛИВЕН

Областният управител Маринчо Христов инициира междуинституционална среща по граждански сигнал за замърсени питейни води

По инициатива на областния управител инж. Маринчо Христов днес бе проведена среща за  създаването на комисия, заради дългогодишното замърсяване с нитрати на питейната вода в селата Глуфишево и Панаретовци. Местен жител е изпратил писмо до Министерството на здравеопазването и Областна администрация – Сливен, в което сигнализа за проблема. 

На срещата присъстваха представители на „ ВиК“ – Сливен, РЗИ, ОДБХ-Сливен, областна дирекция по „Земеделие“, Асоциация по ВиК, представител на Община Сливен. както и самия жалбоподател в лицето на Мария Диловска.

В хода на срещата, областният управител запозна всички присъстващи с подадения към МЗ и Областна администрация Сливен сигнал и естеството на описания в него проблем, от който става ясно, че има драстично завишаване на нитратните нива в питейните води на двете села, измерени от контролния орган РЗИ в периода 2019-2023 г. При допустими норми в порядъка на 50mg/l,  са констатирани между 150 и 220 mg/l  и при замерване от частни лица в акредитирана лаборатория.

Спрямо изнесените резултати, всеки един представител на компетентните органи предложи способи и технологични решения за свеждането до минимум на тези неблагоприятни показатели, като се взеха предвид и всички фактори, оказващи влияние върху поддържането високите нива на тези стойности, един от които е засушаването през последните няколко години.

След изслушването на всички мнения изказани от участниците в срещата, инж. Маринчо Христов систематизира последващите действия в следния ред:

1.Възложи на ВиК оператора да извърши задълбочено проучване, относно начините за алтернативно водоснабдяване на засегнатите от проблема населени места, въз основа на което  изготви проект за изпълнение.

2.На база изготвения проект, ВиК дружеството и Община Сливен да търсят начини за финансиране на неговото реализиране.

3. Областният управител възложи на РЗИ да удължи извършването на анализи от питейните води в с. Глуфишево и с. Панаретовци, като за получените резултати информира съответно кметовете на тези населени места, гражданите и здравните власти.

Facebook Comments