Сливен

Областният управител одобри проекти на „Напоителни системи“ и „ВиК–Сливен“ за 2,5 милиона

Областният управител Чавдар Божурски одобри проекти на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Средна Тунджа и на „В и К – Сливен“ ООД. Възоснова на одобрените проекти бяха издадени разрешения за строеж, съобщиха от областната администрация.

Проектът на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Средна Тунджа е за рехабилитация на 5 участъка от магистрален канал М–1–3 и за ремонт на помпена станция „Червенаково 1“ от напоителна система „Средна Тунджа“. Предвидените дейности са на стойност 774 328,33 лева без ДДС. Финансирането ще е по ОП „Развитие на селските райони“.

„В и К – Сливен“ ООД ще работи по два обекта: реконструкция на помпена станция при водоснабдителна система „Червенаково 1“ и ремонт и подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите на същата водоснабдителна система. Единият обект е на стойност 1 013 548,21 лева без ДДС, а другият – 773 838,11 лева без ДДС. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Околна среда“.

Facebook Comments