СЛИВЕН

Областният управител свика ново заседание на епизоотичната комисия заради повишения риск от инфлуенца по птиците

Областният управител на област Сливен инж. Маринчо Христов свика днес ново заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с повишения риск от инфлуенца по птиците за 14 области от страната, а именно: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и Хасково. 

На заседанието, ръководено от инж. Христов, присъстваха представители на ОДБХ, ОДМВР, РДПБЗН,ИАСРЖ, РДГ-Сливен, ОД „Земеделие”, ОПУ-Сливен, Български Ветеринарен Съюз, РИОСВ, РЗИ, ” Софарма”-Сливен, представители на Община Сливен, Община Нова Загора и Община Котел.

По време на срещата присъстващите бяха запознати с плана за действие за недопускане разпространението на заболяването Инфлуенца, т. нар. “Птичи грип” при птиците.

Със заповед на областния управител, съобразена с издадената разпоредба от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ) и необходимостта от повишена епизоотична готовност, на територията на област Сливен, бяха набелязани мерки за незабавно привеждане в техническа готовност, включваща провеждане на проверки във всички птицевъдни ферми и люпилни на територията на областта.Повишаване на информираност за възникнали огнища, разпространение на информационни материали по населени места. Съгласно издадената заповед е задължително извършването на почистване и дезинфекция на помещенията, в които се отглеждат птици, както и на транспортните средстава, с които се превозват. В тази насока е необходимо да се представи в ОДБХ Сливен заверен маршрутен план с и приблизителни графици за движение на птиците от обекта и при настъпване на промяна, същият да бъде своевременно актуализиран.

Засилва се контролът за спазване на забраната за провеждането на пазари за живи птици. Забранява се и отглеждането на всички видове и категории птици на открито.

Всички жители на област Сливен могат да се запознаят подробно със заболяването Инфлуенца или т нар.

“Птичи грип” , чрез информационната брошура публикувана на страницата на Областна администрация – Сливен.

Facebook Comments