Сливен

Община Котел приключва изпълнението на проект за рехабилитация на улиците в града

До края на месец юни се очаква да бъде завършена рехабилитацията на ул. „Луда Камчия“, с което Община Котел приключва изпълнението на проект „Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях“.

Строителните дейности започнаха през 2019 г., като за този период са рехабилитирани най-натоварените улици в града.

Асфалтова настилка е положена на ул. „Г. С. Раковски“ с площ 7848 кв. м, ул. „Проф. Павлов“ – 7862 кв. м и ул. „Луда Камчия“ с 13 820 кв. м. Нова тротоарна настилка е положена на ул. „Изворска“ – 1100 кв. м. Около автогарата са поставени нови осветителни тела. Предстои асфалтиране на допълнителните участъци в района на СУ „ Г. С. Раковски“, Автогара – Котел и пред Спешния медицински център.

За реализирането на проекта са вложени 1 571 731, 58 лв. Средствата са осигурени по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райно 2014-2020 година.

Facebook Comments