Сливен

Община Сливен закупи специализиран автомобил за нуждите на деца и младежи с увреждания

Община Сливен закупи специализирано транспортно средство за нуждите на потребителите от Центъра за обществена подкрепа и Дневния център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства. Благодарение на новата придобивка ще се осигури безпрепятствено транспортиране на деца и младежи с увреждания и извършване на мобилна работа на екипите.

Дейността на двата социални центъра в града се финансира по проект на Община Сливен на стойност близо 3 млн. лева. Средствата са предоставени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

От Общинската администрация информират, че за желаещите пълнолетни лица да ползват социалната услуга в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подават пакет от документи на адрес гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54.

Желаещите да ползват социални услуги за деца в Център за обществена подкрепа и в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подават в отдел „Закрила на детето“ с адрес гр. Сливен, кв. „Българка“ 66.

Facebook Comments